Nyheder og anden information
 

Her kan du både læse informationer fra bestyrelse og udvalg, men også små beretninger fra medlemmer. Har du haft en oplevelse du gerne vil dele med andre, så send et par ord til susanne.schou.soerensen@mail.dk, hvor du også kan sende billeder til. 

Nyt fra bestyrelse og udvalg

NYHEDER 2013

Info omkring vores kommunemesterskabsstævne d. 12-13. oktober - Der kommer startlister mandag d. 7/10 efter klokken 21 på live.rideforbund.dk
Da vi har haft overvældende tilslutning til dette stævne, er vi blevet nødsaget til at flytte 1. afd. af begge mesterskabet til fredag aften fra 16.30. 2. afd af hestemesterskabet kører derfor lørdag og 2. afd af ponymesterskabet kører søndag. Hvis man ikke har mulighed for at starte fredag, får man naturligvis alle pengene tilbage. Se stævneinfo
her..

Thomas Dolleris Larsen underviser på Skovly ca. to gange om måneden. Kontakt Pernille for mere info på telefon 6168 7569.
Se mere om AT Dressage her ...

Nyheder sommer 2012

Ny bund på den udendørs dressurbane
Materialerne er bestilt og banen skulle gerne stå klar i løbet af sommeren. Den laves helt fra bunden og Poul Thomsen er chef på projektet. Vi glæder os rigtig meget!!!
Den nye bane vil blive fejret med et sponsorstævne og efterfølgende fællesspisning. Dato kommer så snart vi ved hvornår banen kan stå klar.

Kiosk og sodavandsautomat
Det er ikke muligt med selvbetjening i kiosken længere, hvis man ønsker at handle, kan man kontakte en af bestyrelsens medlemmer, som så vil være behjælpelig. Der kan heller ikke købes på kredit længere.
Sodavandsautomat er opstillet i den rytterstue, hvor der altid vil være kolde drikke til kr. 10,-

Vi starter op igen efter sommerferien mandag den 13. august.

DM i ponydressur
SRKS har to repræsentanter med ved DM i ponydressur i weekenden d. 10.-12. august på Vilhelmsborg.
Kat. 2 repræsenteres af Maria Ladefoged Pedersen på Fjordglimts Mr. Gipson og kat. 1 af Maja Hofman på Midnights Micra. 

Ved DM for hold i ponydressur i weekenden 31. august - 2. september i Frederikshavn repræsenteres Sportsrideklubben Skovly af følgende ryttere: Josefine Jeppesen på Vanessa D, Emma Holm på Bjerregårds Sir Jackson, Maria Ladefoged Pedersen på Fjordglimts Mr. Gipson og Maja Hofman på Midnights Micra.
Holdet søger sponsorer ... kontakt Marianne Hofman 2420 2273.

Hammerum Ponyuge fra den 25.-28. juli
12 ryttere fra SRKS deltager ved dette års store klubstævne. Hvor der er holdmesterskab i både dressur og spring, SRKS har tre hold med i dressur og et hold med i spring. Deltagere er: Line Cecilie Riis, Julie Sofie Riis, Kathrine Ahrenfeldt, Trine Kragsbjerg, Natasja Fredskilde, Victoria Hanssen, Anne Kathrine Eslund, Emma Louise Eslund, Maria Davidsen, Anna Davidsen, Camilla Jeppesen og Anne Katrine B. Nielsen.

Sydjysk mesterskab
Sydjyskmester i dressur for kategori 2: Maria Ladefoged Pedersen på Fjordglimts Mr. Gipson
Andenplads til sydjysk mesterskab i dressur for juniorer: Anne Sophie Schou Sørensen på Donna Castillia
STORT TILLYKKE med de flotte resultater!

Ved Sydjysk mesterskab for hold i ponydressur fik Sportsrideklubben Skovly en flot tredjeplads. Holdet bestod af følgende ryttere: Maria Ladefoged Pedersen på Fjordglimts Mr. Gipson, Josefine Jeppesen på Vanessa D., Emma Hannibal på Lindveds Musca.

HUSK vedr. STÆVNERESULTATER:
Hvis du ønsker at dit resultatet skal sendes til lokalaviserne skal det indberettes til Henriette senest søndag aften kl. 20.00 på mail ahrenfeldt@live.dk eller sms 4111 3019. Der skal oplyses: stævnetype, sted, hestens navn, rytters navn, placering og procent ved dressur. Resultaterne bliver sendt videre til avisernes sportsredaktioner, klubbens hjemmeside og championatslisten.
Resultater som skal tælle med på klubbens championatslister skal indberettes senest 14 dage efter stævnet hvor resultatet er opnået.
 

 

Nyhedsbrev juni 2011

 

Referat fra klubmøde 26. maj:
Indledningsvis opfordrede Peter Sørensen (formand) til at vi skal arbejde med klubånden i SRKS, således at vi bliver glade og stolte af vores klub.
Vi skal tænke konstruktivt. Hvordan får vi flere medlemmer i klubben, og hvordan udvikler vi klubben også til glæde for nye medlemmer, og får dem til at føle sig velkomne.

Udendørs baner:
Bestyrelsen er i dialog med Bjarne Thomsen om renovering af de udendørs baner. Det er bekosteligt og derfor vil sponsorudvalget sammen med formanden arbejde på at finde store sponsorer.
Lige nu kan vi forbedre især den udendørs dressurbane ved samle sten.
Derfor blev 2 arbejdsdage aftalt, hvor alle opfordres til at møde op med rive og skovl :-)
Tirsdag d. 31. maj, kl. 19.30
Tirsdag d. 7. juni, kl. 19.30
Hvis vi er tilstrækkelig med folk, kan vi måske allerede der begynde at male stakittet om banen - HUSK det kræver ingen særlige færdigheder. Børnene kan også male stakit :-)

Indendørs bane:
Bestyrelsen arbejder også på at forbedre bunden i det store ridehus, hvor der vil blive kørt sand i. For at øve os i at passe de nye baner, vil der snarest blive indkøbt skovle til indsamling af klatter i ridehus og på udendørs bane.

Arbejdsweekend:
Vi skal male stakit og indhegninger skal repareres. Der ophænges tilmeldingsliste (Elisabeth) samt opgave/forslags-liste (Elisabeth).
Vi mødes 13. juni, kl 9 til rundstykker og går derefter i gang med arbejdet.

Juniorudvalg:
Juniorudvalg blev konstitueret med flot tilslutning.
Sidsel (formand), Kathrine A, Maria Davidsen, Anna Davidsen, Emma, Linnea, Anne Kathrine, Birgitte, Trine og Maria.
Elisabeth er bestyrelsens kontaktperson.
Vi diskuterede, hvad Juniorudvalget kan gøre for at få elevrytterne involveret. Orientering er vigtig, derfor HUSK at lave opslag i god tid ved arrangementer!
De store (gamle) ryttere skal være mentorer eller "skytsengle" for nye elever. God idé at engagere "de øvede" i Aktiv Ferieuge samt mini-rytterlejr.
Forslag til Aktiv Ferieuge: Diplom til deltagerne med billede af dem selv og deres hest!
Salg af t-shirts med klubbens logo.

Tømning af de udendørs "askebægre":
Rygerne vil sørge for jævnlig tømning. Måske kan man få sand i bøtterne, så det er nemmere at grave skoddene op? HUSK det er ikke en skraldespand!

Rengøring af toilet + rytterstue:
Gitte stopper. I stedet har Sidsel og Anne Sophie delt jobbet samt delt det gratis ridehuskort, som er lønnen!

Klubmøder:
Ønske om afholdelse af klubmøder oftere + foredragsaftener. Hvornår skal næste møde holdes??

Sankt Hans aften - torsdag d. 23. juni
Fælles grill og medbragt mad. Vin, øl og vand kan købes af klubben.
Opslag ophænges for at sikre tilstrækkelig tilslutning (Elisabeth)

Fællesspisning - nyfortolkning:
Vi vil starte fællesspisningen igen, men som sammenskudsgilde. Godt for klubånden at mødes.
Første gang torsdag d. 11. august. Opslag laves (Elisabeth)

Klar, parat, start kursus:
Opslag ophænges. HVEM???? (aftales på næste best.møde)

Ponymåling:
Henriette Ahrenfeldt arrangerer ponymåling på Skovly igen i år.

Sydjysk mesterskab 2011
SRKS stiller hold til sydjysk mesterskab i dressur for pony, ligesom en del ryttere starter den individuelle konkurrence. Det store stævne afholdes i Billund Sportsrideklub i Kr. Himmelfartsferien. Se evt. mere på www.bisrideklub.dk 

Dressurkursus
Thomas D. Larsen kommer og underviser onsdag d. 8. juni. Husk at ridehallen hovedsagelig er forbeholdt de ryttere som får undervisning - max 5 ryttere i ridehuset.

Nyhedsbrev marts 2011

Referat fra generalforsamlingen den 22/2 inklusiv formandens beretning kan læses her - Link til pdf.

Bestyrelsen har konstitueret sig og udvalgene er på plads. Link til bestyrelse og udvalg.

Der er afviklet fastelavnsstævne og udvidet klubstævne med klubmesterskab. Resultaterne kan ses her. Tillykke til Gitte Dam og Maria L. Pedersen som blev klubmestre i dressur 2011.

Det er gået rigtig fint til stævnerne. Mette Stelmach havde debut som stævnekoordinator ved det udvidede klubstævne og det klarede hun rigtig flot. Det gik også godt med hjælpelisterne og det kan vi takke Poul Thomsen for. Poul fik ryttere og forældre til at skrive sig på så listen blev fyldt ud.
TUSIND TAK til hjælpere og sponsorer, uden jeres hjælp kunne stævnerne ikke afvikles.

Næste stævne er distriktsstævne i dressur for hest d. 23.-24. april. Der har vi også brug for rigtig mange hjælpere, så sæt kryds i kalenderen og kom og hjælp til et par timer. Så kan du samtidig nyde synet af de dygtige dressurryttere og heste.

Thomas D. Larsen kommer og underviser i dressur ca. hver 3.-4. uge. Når Thomas underviser må der være 5-6 ryttere i ridehuset, inkl. dem der varmer op eller skridter af. Der skal vises MEGET hensyn til de ryttere som undervises. Der informeres på opslagstavlerne og så vidt muligt også på hjemmesiden nogle dage før Thomas kommer. Er du interesseret i at modtage undervisning af Thomas kan du kontakte Pernille.

Bestyrelsen er i gang med at udarbejde velkomstfoldere til henholdsvis elevskolen og til nye pensionærer på Skovly. Planen er at de er færdige om en måneds tid.

Velkommen til staldens nye beboere! HUSK at alle der har hest eller pony opstaldet på Skovlys Ridecenter skal være medlem af Sportsrideklubben Skovly og betale ridehuskort. Dvs. er man flere i en familie som rider på samme hest/pony, skal alle brugere være medlem. Se mere her.

Sportsrideklubben Skovly på Facebook. Søg efter Sportsrideklubben Skovly og vælg lokal virksomhed.

Der er medlemsmøde/klubmøde i rytterstuen den 10. maj kl. 19.00. Sæt kryds i kalenderen!

 

Godt nytår til alle!

Klubaften for alle medlemmer afholdes tirsdag den 11. januar kl. 19.30 i rytterstuen. Kontakt bestyrelsen med emner eller skriv dem på listen på opslagstavlen.

Generalforsamling afholdes tirsdag den 22. februar kl. 19.30 i rytterstuen.

Den årlige pokalfest er også under planlægning – dato følger hurtigst muligt.

Distriktsstævner i 2011 bliver for hest 23.-24. april og for pony 12.-13. november. Der er D-stævne i dressur den 19.-20. marts. Øvrige stævnedatoer i 2011 er under planlægning.

Thomas D. Larsen underviser i dressur ca. hver tredje uge.

Rengøring: Husk at kigge på listen, om det snart er din tur. 

Bestyrelsen søger en der vil stå for undervisning i ryttermærker! Der er mange ryttere der gerne vil tage ryttermærker, så de kan få rytterlicens.

Der er fortsat problemer med at skaffe nok hjælpere til stævnerne. Der SKAL findes en løsning. Dette vil der blive snakket mere om på klubmødet. Løsning kan være dobbeltindskud hvis man ikke hjælper.

Nyt bestyrelsesmedlem. Bettina Kristensen er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Kim Rasmussen.


Nyhedsbrev august 2010

Der er afholdt Aktiv-Ferie-uge. Det gik godt. Stor tak til hjælperne.

Traditionen tro blev der Skt. Hans aften grillet, hygget og spist store mængder marshmallows omkring bålet.  

Sommerferien blev indledt med en super god musikaften. Hele familien Meyer Jørgensen + venner og endnu et band spillede og sang i Bjarnes lade. En aften som bestemt tåler gentagelse. Tak til alle de dygtige musikere/sangere.

Fra medio august genoptager vi turnusordeningen mht. rengøring af toilettet. Nærmere info følger.

Der MÅ IKKE lægges kontanter i postkassen ved ridehallen. Ridehuskort, medlemsskab, undervisning osv skal betales til klubbens konto 7140 279916 med TYDELIG angivelse af fx måned, hestens navn, ugedag og holdtidspunkt samt rytterens navn, alt efter hvad betalingen dækker. Hvis man lægger betalinger i postkassen er det på egen risiko.

Undtagelsesvis kan man lægge mindre stævnegebyr i postkassen, men det er også på egen risiko. Indbetal helst stævnegebyr til klubbens stævnekonto som er 7140 0001190419. VIGTIGT! Husk angivelse af stævne, rytter/hest navn ellers har vi ikke en chance for at se hver der har indbetalt.

Der arbejdes med at finde en løsning på den dårlige bund på den udendørs dressurbane.

Og så er der endnu engang afholdt rytterlejr, både for de øvede og mindre øvede ryttere. Se billeder ... 

Lørdag den 21. august er den store ridehal lukket hele dagen, da Miniatureforeningen afholder føl og plagskue på Skovly. Kom og kik!

Husk! Elevmesterskab og Klubmesterskab i spring den 25. september. Se propositioner ...

Endnu engang skal vi lige minde om, at man skal være medlem af rideklubben for at kunne deltage i undervisning, benytte ridehuse eller baner, eller have hest/pony opstaldet på Skovly. Se mere om medlemsskab og ridehuskort. Ligesom der skal betales ridehuskort for alle heste/ponyer opstaldet på Skovly.

Ultimo maj 2010

Tak til alle hjælperne til pony-dressur distriktstævnet i april. Endnu engang fik vi ros af den teknisk delegerede fra Dansk Ride Forbund.

Rigtig mange ryttere deltager flittigt i stævner og repræsenterer klubben på flotteste vis. Resultater som sendes til Marianne bliver registreret på siden Resultater samt sendes til de lokale aviser. Det skal dog nævnes at det selvfølgelig er avisernes redaktioner som bestemmer om resultaterne kommer med i aviserne.

Bestyrelsen har vedtaget et nyt championatspointskema, som stævneudvalget har foreslået. Det nye skema følger sværhedsgraderne fra DRF og kan ses under Championater, hvor reglerne for indsendelse af resultater også kan læses. Derudover vil skemaet og den foreløbige championatsliste blive hængt op i rytterstuen hurtigst muligt.

Ridehusbund: Vi har fået tilbud på en komplet ny bund fra Welber. Prisen var 250.000 kr, så vi nøjes med den "gamle" og passer bedre på den. Dvs. at det er aftalt at den harves 5 gange om ugen og at der jævnligt suppleres med mere fyld.

Husk at låse og lægge nøglen til sadelcontaineren på plads så alle kan finde den.

Der er aktiv ferieuge i uge 26 (tilmelding via kommunen) og i uge 31 afholder Pernille rytterlejre, der kan tilmeldes på listerne på Skovly.

Undervisning: Elevskolen holder sommerferie i ugerne 26-31. Læs mere om undervisning her. Bemærk blandt andet at priserne pr. måned er: kr. 260,- for holdundervisning og kr. 290,- for springundervisning.

VIGTIGT er også, at man skal være medlem af rideklubben for at kunne deltage i undervisning, benytte ridehuse eller baner, eller have hest/pony opstaldet på Skovly. Se mere om medlemsskab.

HUSK at sætte kryds i kalenderen den 25. september hvor klubben afholder 5 års jubilæumsstævne med Elevmesterskab og klubmesterskab i spring 2010.

Rigtig god sommer til alle!

Ultimo marts 2010

Vær opmærksom på Dansk Ride Forbunds Sportsreglement træder i kraft pr. 1. april 2010. Det kan læses eller downloades her.

Den årlige pokalfest
Fredag d. 26. marts blev den årlige pokalfest afholdt i Stenderup forsamlingshus. Omkring 60 ryttere, forældre og medlemmer deltog. Der blev uddelt pokaler på bedste ”award”-vis – med nomineringer og takketaler.
Traditionen tro stod ”Team Spirit” for uddeling og underholdning, hvilket de gjorde fantastisk.
Der var ikke et øje tørt, da Pernille og Pia i bedste Tina-Lund-revy-stil gav den som Pernille & Far Bjarne. Stor tak til ”Team Spirit”, som består af Pernille, Pia Marvig, Gitte Dam og deres venner. Der bliver noget at leve op til næste år :-)

Pokalvindere fra 2009 blev:
(læs mere om pokalerne på hjemmesiden under Stævner/Championater)
Minipokal – dressur: Mille Kristensen & Møllegårdens Brunette
Minipokal – spring: Emma Louise Eslund & Skovlys Ditte
Dressur pony – interne stævner: Maja Hofman & Lindveds Hesper
Dressur pony – eksterne stævner: Maja Hofman & Midnights Micra
Dressur hest – interne stævner: Tina P. Dalgaard & Donna Dee
Dressur hest – eksterne stævner: Pernille Thomsen & Figaro af Lilleris
Spring pony – interne stævner: Maja Hofman & Lindveds Hesper
Spring pony – eksterne stævner: Mette Bech & Skovlys Bamucha
Spring hest – interne stævner: Mette bech & Skovlys Dominique
Spring hest – eksterne stævner: Jakob Sander & Alaska L.
Udviklingspokal – pony: Maria Pedersen
Udviklingspokal – hest: Elisabeth Roth
UPS-pokal: Trine Munkholm
Flidspokalen: Elisabeth Roth

Klubmestre dressur 2010 fundet!
I år afviklede vi klubmesterskab i dressur i forbindelse med udvidet klubstævne i weekenden d. 20.-21. marts.
I løbet af weekenden havde vi 170 starter, så det var nogle lange men gode dage. I den forbindelse skal lyde en kæmpe stor TAK til alle hjælpere, uden jer kunne det bare ikke lade sig gøre at afholde stævnerne.

Klubmester for pony blev Maja på Midnights Micra. De red LA6 og PRI i de to afdelinger. Det var anden gang Maja blev klubmester og fjerde gang ”Mikki” stod med den store roset.
For hestene var det Josefine og Miró der løb med mesterskabet. De red LB1 i begge afdelinger.
De to nye klubmestre blev, som traditionen "kræver", dyppet i vand og rullet på springbanen/ridehuset efter præmieoverrækkelsen. Det var en kold omgang og mon ikke de tager hævn næste år :-)

I de øvrige klasser ved stævnet klarede vores ryttere sig rigtig flot. Det blev til mange første pladser og fine placeringer.
Se alle resultaterne under stævner.

Klubmesterskab i spring og Elevmesterskab 2010 afvikles den 25. september. Dette stævne bliver samtidig klubbens 5 års jubilæumsstævne.

Distriktsstævne i ponydressur
I weekenden d. 17.-18. april afholdes stævne i ponydressur. Alle DRF-sværhedsgrader er repræsenteret ved stævnet, så vi forventer mange tilmeldinger … og mange tilmeldinger betyder lange dage. Derfor vil vi allerede nu opfordre alle SRKS-ryttere, medlemmer og forældre til at sætte kryds i kalenderen. Der bliver brug for mange hænder … både i sekretariatet, som skrivere for dommerne, enkelte portvagter, hjælp til stævneklargøring og oprydning – og så skal Elisabeth bruge hjælp i kiosken.
Send sms til Marianne 2420 2273, Pernille 6168 7569 eller Elisabeth 6015 2279, hvis du allerede nu ved, at du kan hjælpe. Der hænges også hjælpelister op på opslagstavlerne hurtigst muligt.
Dette er også muligheden for at se mange fine ponyer og dygtige ponyryttere, og ikke mindst har vi selv mange ponyryttere som skal deltage.
Kom og bak dem op!

Marts 2010

Generalforsamlingen blev overstået i god ro og orden. Ændringerne til bestyrelsen kan ses under "Bestyrelse".

Fremover harves ridehusene 6-7 gange om ugen.

Vi må henstille til at Skovlys brugere respekterer åbningstiderne. Der er sat sluk-ur på lyset, så lyset i ridehus og stalde slukker henholdsvis kl. 22.00 på hverdage og kl. 19.00 i weekend og helligdage.

Det er nu også muligt at springe tirsdag fra kl. 19.15-21.30 i den lille hal. Husk at der skal være en voksen til stede og at springmaterialet skal ryddes væk efter brug.

Stævner:
Vi har et par store stævner foran os. Først vores udvidede klubstævne i dressur med klubmesterskab i weekenden d. 21.-22. marts og derefter d. 17.-18. april distriktsstævne i ponydressur.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme og hjælpe ved stævnerne,  også selv om man ikke selv skal deltage. Ved man ikke helt, hvad man kan hjælpe med, er der ALTID brug for mange hænder til stævneklargøring fredag aften før stævnerne. Her kan alle som kan feje, gøre rent, pynte op osv. gøre stor nytte.

Pokalfest / rytter- og forældrefest:
Se mere om pokalfesten og nominering til udviklingspokaler her på
opslagene. Håber at se rigtig mange medlemmer til denne fest som er blevet en tradition i SRKS. Det plejer at være rigtig hyggeligt og festligt.

Januar 2010

Generalforsamling i SRKS
Den 23. februar 2010 kl. 19:00 i Rytterstuen på Skovly.

Pokalfest
Dato kommer senere.

VIGTIGT OM REGLER
I denne kolde tid er der tidspunkter, hvor der er stort pres på ridehusene, så vis hensyn overfor hinanden og følg reglerne. Reglerne repeteres her i nyhedsbrevet, men kan også ses på www.srks.dk under "Om os".

RIDEHUSREGLER (gælder også banerne udenfor, når det igen bliver aktuelt at ride ude)

 • Al færdsel i ridehus foregår stille og roligt i respekt for dem der rider.
 • Vigeregel for ryttere: venstre skulder mod venstre skulder.
 • Ridende som får eneundervisning har førsteret på pladsen i ridehuset eller på ridebanen. Vær opmærksom og tag hensyn til den der undervises. Kun en underviser i ridehuset ad gangen.
 • Max. 7-8 ryttere i ridehusene ved eneundervisning.
 • Skridt på hovslaget på venstre volte, når hesten skridtes varm og skridtes af.
 • Ingen longering ved mere end 4 ryttere, spørg altid rytterne om det er ok. Der må kun longeres én hest ad gangen og hesten/ponyen skal have hovedtøj på (ikke grime).
 • Der må ikke longeres eller springes, når der er undervises.
 • Springning foregår som undervisning om torsdagen og ellers søndag fra kl.14.00.
 • Ryd op efter springning – læg springmaterialet på ordentligt plads, så det er til at få ud igen. Cavalettis lægges på plads på barrieren.
 • Vurder altid om der er plads til en til i ridehuset før du rider ind.
 • Efter løsspringning på springbanen, skal springbanen reetableres.
 • Ingen løse heste i ridehuset.
 • Hvis der hænger specielle regler på opslagstavlerne, skal disse følges.

Det er vigtigt at

 • du viser hensyn – både overfor dyr, mennesker og bygninger
 • du er venlig, hjælpsom, og taler pænt, således at Skovly er et rart sted at være for alle brugere
 • du rydder op efter dig, både på staldgangen, i sadelrummet og rytterstuen
 • rygepolitikken overholdes. Der må ikke ryges på Skovly, hverken i rytterstuen, ridehuset eller staldene. Kun helt udenfor er det tilladt
 • ridning i skoven ikke foregår uden skovkort
 • du respekterer at Skovlys åbningstider kl. 7.00-22.00 på hverdage og kl. 8.00-19.00 lørdag, søndag og helligdage.

Sikkerhedsregler

 • Alle opfordres til at ride med ridehjelm – og ingen juniorryttere (u. 18 år) må ride uden hjelm
 • Alle opfordres til at springe med sikkerhedsvest – og ingen juniorryttere (u. 18 år) må springe uden sikkerhedsvest
 • Ingen må springe uden at der er en voksen som holder opsyn
 • Medbring så vidt muligt mobiltelefon når du rider ud – eller giv besked om hvornår du regner med at være hjemme igen
 • Ingen juniorryttere må ride alene på Skovly, der skal være andre til stede

Skovkort
Dem der har haft skovkort og har mistet det - kan bestille et nyt ved at sende en mail til: ek@palsgaard.dk Hun har dem liggende elektronisk. (Det er jo hændt, at nogen har vasket eller tabt det.)
Skovkort til nye ryttere skal bestilles ved at sende en udfyldt blanket til skovkort (hænger på Skovly eller kan findes på vores hjemmeside under "Om os" og "Skovkort") samt et billede til: Palsgård, att. Ellen Kristensen, Palsgårdvej 10, 7130 Juelsminde.
Skovkort er gratis. Skal altid medbringes når du rider i skoven og fremvises på forlangende.
Husk skovkortet skal stemples – det gør Elisabeth i kiosken, for dem der har betalt medlemskab.

Ridehuskort fra 2010
Pr. måned kr. 200,- for 1. hest/pony og kr. 100,- for de efterfølgende inden for husstanden.
Kr. 35,- pr. gang gælder stadig. Betaling i postkasse eller på konto.

Prisstigning på undervisning pr. 1. februar
Holdundervisning er steget til kr. 260,- og springundervisning til kr. 290,- pr. måned

Stævneplan 2010

Stævneplanen er nu på plads. Propositioner til de første tre stævner ligger under "Stævner" og "Propositioner" og kan også ses på opslagstavlen i rytterstuen. Vi glæder os til en ny stævnesæson og håber på rigtig mange aktive - både ryttere og hjælpere.

 • Den 28. februar: Internt Fastelavnsstævne med dressur, slalom, spring og tøndeslagning
 • Den 20.-21. marts: D-stævne – Udv. klubstævne i dressur for pony og hest med SRKS klubmesterskab 2010
 • Den 17.-18. april: C-stævne – Distriktsstævne i dressur for pony
 • Den 25. september: Jubilæumsstævne SRKS 5 år. Elevmesterskab og klubmesterskab i spring 2010
 • Den 9.-10. oktober: D-stævne – Udv. klubstævne i dressur for pony og hest. Med dressur kommunemesterskab 2010
 • Den 13.-14. november: C-stævne – Distriktsstævne i dressur for hest 
 • Den 27.-28. november: Skovlys Julestævne – Internt stævne for elever og alle medlemmer


NOVEMBER OG DECEMBER

RENGØRING
Vi mangler en frivillig rengøringshjælp til toilet og rytterstue, hver anden uge. Kontakt Kim fra bestyrelsen på telefon 2742 1480 eller
winnieogkim@mail.dk

STÆVNER OG STÆVNEHJÆLP
Efteråret har været meget travlt med hensyn til stævner ... vi prioriterer det højt, at alle ryttere lige fra elevryttere til de meget rutinerede har mulighed for at starte stævner på hjemmebane. Det betyder at der skal afholdes mange stævner i løbet af et år, og dermed at vi har brug for mange hjælpere, så ...
... en stor tak til vores frivillige hjælpere til stævnerne. Uden jer ville det ikke kunne lade sig gøre. Så det er dejligt at se, at der gøres en stor indsats. Og vores ryttere har store og gode oplevelser. TUSIND TAK!

... MEN vi mangler frivillig arbejdskraft fra forældre. Der er nogle, der er hængt hårdt op ved alle stævnerne og som må tage flere og lange ”vagter”, og det er ikke rimeligt, når man tænker over, hvor mange forældre der kunne være. Så husk til næste stævne – meld dig et par timer. Er du i tvivl, hvad du skal/kan, så kontakt én i stævneudvalget, bestyrelsen eller Elisabeth (hvis det er til kiosken), så finder vi ud af det.
Vi overvejer, om der skal være dobbelt stævnegebyr for de ryttere, der ikke kan stille med en hjælper fremover.

STÆVNEPLAN FOR 2010
Falder på plads i løbet af de næste par uger, så lige inden jul bliver den lagt på hjemmesiden og hængt på opslagstavlen i rytterstuen, så husk at få sat krydser i kalenderen.

FEJNING ... igen ... igen ...
Hvad gør vi – det kan ikke passe, at det skal være så svært at feje efter sig? Det gælder fejning af hele gangen, hvis man muger ud og hele pladsen udenfor, hvis man spilder på vej ud til transportøren, hvad man næsten ikke kan undgå. Det gælder sørme også solarium og vandspiltov. SÅ GØR DET DOG. Det tager ikke lang tid. 

JUNIORUDVALGET har afholdt Ponygames den 3. oktober. Det gik rigtig godt og alle gik virkelig op i det. Der blev heppet og drillet og alle havde en rigtig sjov formiddag. Det var ikke altid hesten og rytteren var helt enig om tempo og hurtige vendinger. Bagefter hyggede alle sig med at lave og spise burgere. Det er vist ikke sidste gang.
Et flot arrangement af vores juniorudvalg. Stor tak til dem.

JULEFROKOST
Fællesspisning i december er den 10. med julefrokost. Se opslagstavlen på Skovly og tilmeld dig der.

GENERALFORSAMLING 2010 bliver den 23. februar, sæt kryds i kalenderen. Nærmere følger.

GODE IDEER SØGES!
Er der én der lige har ideen til et arrangement, der kunne give penge i kassen – evt. til en ny bund i ridehuset. Så modtages den med tak.
Skriv den på en lap papir og smid den i postkassen eller send en mail eller tag en snak med en af os fra bestyrelsen.

MAIL TIL BESTYRELSEN
Når der sendes mail til SRKS, skal den fremover sendes til et af bestyrelsesmedlemmerne. Vores mailadresser står på hjemmesiden.

RIDEHUSKORTBETALING
Fra den 1. januar 2010 ændres reglerne for ridehuskort. Der betales 200 kr. for 1. hest/pony og 100 kr. for de efterfølgende INDENFOR husstanden.

Bestyrelsen og udvalgene
ønsker alle SRKS-medlemmer og deres familier
en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Ultimo september 2009

Rytterstue/Kiosk: Stor ros til Elisabeth og Claus endnu engang. Det er bare så flot som der er kommet gang i kiosk og rytterstue. Så husk at hjælpe og rydde op efter jer – Det skal helst ikke blive surt for Elisabeth at komme ind i rytterstuen. Og husk priserne på slik er bevidst høje, da det ikke er sundt. Har du glemt penge til mad, kan der skrives i bogen i nødstilfælde – men der gives IKKE KREDIT til sodavand og snold.

Juniorudvalget afholder ponygames den 3. oktober for øvede rytter – fra 11 år og opefter. Opslag kommer på opslagstavlen. Der vil være spisning og hygge bagefter.

Velkommen til de nye medlemmer. Vi regner med, at alle vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.

Fællesspisninger starter igen, sæt kryds i kalenderen:
Torsdag den 8. oktober: Stegt flæsk med persillesovs
Torsdag den 5. november: Fyldte pandekager med oksekød og salat.
ONSDAG den 18. november: Karbonader med grønærter
Pris 40 kr. for børn og 50 kr. for voksne.

Den 10. december vil der blive lavet en traditionel julefrokost. Men der vil komme opslag, da vi er nødsaget til at have tilmelding på.

Stævner:
Klubbens hold blev nr. 6 (ud af 20 hold) ved Sydjysk Mesterskab for hold i ponydressur i Skærbæk d. 14. september. Holdet bestod af Anne Sophie Schou Sørensen på Chango, Maria Pedersen på Silver, Julie Nedergaard på Limosine og Maja Hofman på Midnights Micra. 

Søndag den 20. september blev der afviklet Elevmesterskab. Alle havde en dejlig dag og der var spænding til det sidste. Søstrene Emma Louise og Anne Kathrine Eslund blev elevmestre for henholdsvis "Junior" under 10 år og "Unge" over ti år. STORT TILLYKKE!!!

Husk at næste stævne for eleverne er julestævnet den 28.-29. november. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Næste stævne er udvidet klubstævne med afslutning på kommunemesterskab i weekenden den 24.-25. oktober. Sidste tilmelding er 12. oktober. Husk at alle som deltager ved stævner, skal melde sig som stævnehjælpere.

Den 14.-15. november afholder klubben distriktsstævne i dressur for hest. Også her skal bruges mange hjælpere ... så sæt kryds i kalenderen også selv om du ikke skal starte. Her er chancen for at se nogle flotte heste og forhåbentligt noget fin ridning :-)

Stævnemenu til udvidet klubstævne og distriktsstævnet:
Morgenbuffet – spis hvad du kan for 40 kr. Serveres fra 6.00 – 10.00
Frokost: fra 11.30 – 14.00:
2 store tarteletter med hjemmelavet høns i asparges kr. 20,00
Pastasalat/ tærte med frikadeller og brød kr. 40,00
Rissalat/tærte med frikadeller og brød kr. 40,00
Aftensmad fra 16.30 – stævnet er slut
Skovlygryde med ris og brød kr. 40,00
Der kan hele dagen købes kaffe, kage, pølsehorn, toast, grovboller med salat, skinke og ost.

Ultimo august 2009

Velkommen til alle nye i stalden samt nye elever. Husk at man skal være medlem af klubben, når man modtager undervisning, samt betale ridehuskort, når man på privat hest/pony benytter Skovlys faciliteter, dvs. baner, ridehus mv.

Som nyt medlem er det en god ide at læse klubbens regler og vedtægter samt andre informationer her på sitet. Hvis du er i tvivl om noget, kan du sende mail til bestyrelsens eller udvalgenes medlemmer ... eller spørge dig frem på staldgangen, hvis det er noget praktisk.

Driften af kiosken er overtaget af Elisabeth. Hun har åbent efter behov og når hun har tid. Hun har allerede gjort et stort arbejde. Vi håber, at I ALLE har lagt mærke til det, sætter pris på det og rydder op efter jer i rytterstuen. For det skylder vi hende.

Elisabeth var også initiativtager for en rigtig hyggelig Sankt Hans aften på Skovly - se billeder her. Sådanne hurtige initiativer er mere end velkomne.  

Dorte har anmodet om at blive fritaget fra bestyrelsesarbejde indtil videre. Det gælder også rengøring hver anden uge. Anmodningen er accepteret. Der er ikke flere suppleanter i bestyrelsen, men vi indkalder ikke til ekstraordinær generalforsamling. Vi håber, at vi resterende ”holder til” den ordinære generalforsamling.

Da det er Dorte som har stået for rengøring af bl.a. toilet, håber vi at en anden vil overtage denne opgave. Kontakt Kim 2742 1480.

Rengøring i den ”gamle rytterstue” ovre ved siden af toilettet, skal foretages af dem der benytter sadelrummet derovre. Vi henstiller til, at der ryddes op og i det mindste fejes inden stævner.

Tidligere på sommeren meddelte Rikke Lützhøft at hun trak sig fra bestyrelsen, da hun nu er flyttet fra området. Anette Beck er indtrådt som sekretær.

SRKS er blevet medlem af Dansk handicap idrætsforbund. Margit Gregersen har været til DM startende for SRKS i sin klasse og blev nr. 3. Rigtig flot.

Maria Pedersen og Silver har også været til DM - i ponydressur for kategori 3 ponyer kom de på en flot 7. plads.

Og så har SRKS fået sin første sydjyske mester. Sophie Skov og Bjerregårds Nicol vandt mesterskabet i ponydressur dagen før de flyttede til Sjælland. 

Der er i maj og juni afholdt klubmesterskaber i dressur og spring, og midt i september kåres klubbens elevmestre - husk at melde jeres børn til og meld jer selv som stævnehjælpere. Se mere her.

I forbindelse med stævnet hvor klubmesterskab i spring blev afholdt, havde vi efterfølgende en hyggelig grillaften. Før stævnet var springbommene blevet malet, så det var nogle flotte farverige springbaner der blev dystet på. Det var Kim, som er ansvarlig for materialeudvalget, der sammen med en flok fædre svingede malerpenslerne.

Juniorudvalget har afholdt videoaften/nat, der blev vist ikke sovet ret meget, men hygget en hel masse.

I Kristihimmelfartsferien var der C-stævne på Morsø!
At være til de store stævne på Morsø er bare fantastisk. Der var omkring 6 lange teltstalde, vi fra Skovly havde vores egen lille afdeling i den ene ende af den ene stald. Der var 8 ponyer med og 6 ryttere med familier fra Skovly. Det er et rigtig stort stævne med 4 dressurbaner og 2 springbaner. De fleste havde lejet hytter på Jesperhus, som ligger 5 minutter fra stævnepladsen, men nogle boede også i campingvogn på stævnepladsen.
Vi havde der rigtig hyggeligt deroppe og bakkede hinanden op når vi red. Alle havde at rigtig fint stævne og det blev da også til nogle fine placeringer til os Skovly-ryttere.
Ved stævnet havde de ca. 1500 starter i alt i både spring og dressur. Lørdag morgen kom Pernille for at hjælpe os alle sammen med opvarmningen, det var rigtig dejligt og en stor hjælp. Lørdag aften var der stor rytterfest i rideklubbens store ridehal, det var rigtig hyggeligt.
Skrevet af Sophie Skov og Anne Sophie Sørensen

Til slut i sommerens nyhedsbrev vil vi bare minde om at nu starter efterårets/vinterens stævner, se propositioner her. Stævneudvalget har brug for mange hjælpere til stævneklargøring osv. Husk at skrive jer på listerne når de bliver hængt op.

Husk også at alle brugere på Skovly har ansvar for at medvirke til, at vi har det pænt og rydeligt, både ude og inde. Derfor husk at feje og rydde op efter dig, fx når du har muget ud eller har vasket hest i vandspiltovet. RYD OP - DIN MOR GØR DET IKKE!  

Nyhedsbrev for januar 2009

Ekstra nyhedsbrev for november.

nyhedsbrev for november

 Nyhedsbrev november 08

Nyhedsbrev august 08

Nyhedsbrev juni/juli 08

Nyhedsbrev maj 08

Nyhedsbrev marts/april 08

Nyhedsbrev februar 08

Referat fra generalforsamling + bestyrelsens beretning

Nyhedsbrev januar 08

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev ultimo december 2010