Regler for brug af faciliteter

SRKS´s generelle reglement gælder også for faciliteterne. Herudover gælder også følgende regler:

 • Alle som benytter faciliteterne skal være medlem af SRKS og hesten skal have gyldigt ridehuskort.
 • Der samles klatter efter hvert ridt.
 • Alle ryttere bærer ridehjelm.
 • Al færdsel på og omkring ridecentret er på eget ansvar og SRKS hæfter ikke ved ulykke, sygdom, tyveri eller lignende.
 • Evt. ødelagt materiale skal erstattes. Vi forventer en henvendelse til den daglige leder i tilfælde af, at materiel ødelægges.
 • Longering er kun tilladt i begrænset omfang.
 • Hunde har ingen adgang på banerne.
 • Der er adgang for medlemmer af SRKS, som har betalt kontingent og ridehuskort. Ikke medlemmer har adgang mod betaling af en engangsydelse. Se priser og betalingsinfo på opslag i hallen.
 • Åbningstiderne er hverdage fra 7.30 til 20.30 og fra 8.00 til 18.00 lørdag/søndag samt helligdage.
 • Al færdsel skal foregå stille og roligt i respekt for dem, som rider.
 • Alle ryttere skal bære ridehjelm.
 • Der må max. være 8 ryttere i hallen/på banen ad gangen.
 • Skridt på hovslaget på venstre volte, når hesten skridtes varm og af.
 • Der rides venstre skulder mod venstre skulder, med passende afstand imellem ekvipagerne.
 • Bestyrelsen opfordrer til, at alle ridende undgår brug af mobiltelefon.
 • Ryttere, som får undervisning, har førsteret i hallen/på banen. Vær opmærksom på vedkommende og tag hensyn.
 • Der må kun være en underviser ad gangen.
 • Undervisere skal være godkendt af bestyrelsen.
 • Longering skal fortrinsvis foregå i den lille hal eller på udendørs bane. Der må kun longeres én hest ad gangen, medmindre hallen/banen er tom. Longering er ikke tilladt, når der er mere end 4 ryttere til stede og der må ikke longeres, når der undervises. Spørg altid de andre ryttere, om det er ok at longere. Pas på bunden og husk at reetablere.
 • Springning foregår som undervisning om torsdagen og ellers søndag fra kl 12.00 i stor ridehal. Der skal ryddes op efterfølgende - læg springmaterialet ordentligt på plads, så der er nemt at få ud igen. Cavalettis lægges pænt på barrieren. Når der springes i stor hal kan man benytte lille ridehal eller udendørsbanerne.
 • Alle ryttere opfordres til at springe med sikkerhedsudstyr i henhold til rideforbundets reglement. Ingen Junior ryttere må springe uden.
 • Ingen ryttere må springe uden opsyn af en voksen.
 • Løsspringning foregår på springbanen efter aftale med Pernille. Banen skal efterfølgende reetableres.
 • Løse heste i ridehuset er forbudt.
 • Gødning skal samles op hurtigst muligt, klatter på hovslaget dog med det samme. Hjælp hinanden - gå evt. en runde inden ridning og igen, når du er færdig. Husk, at du har opsamlingspligt efter din egen hest.
 • Er du den sidste, som forlader ridehallen, så sluk lyset.
 • Rygning er forbudt på alle indendørs arealer.
 • Vær opmærksom på opslagstavlerne og opslag på FB. Er der information med særregler, skal disse følges.
 • Ridning i skoven må kun foregå i skridt og kun på udvalgte strækninger (se kort). Medbring mobiltelefonen, når du rider ud - eller giv besked om, hvornår du regner med at være hjemme igen.
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram